Solenergi och solkraft

Även om man vetat om att solen kunde skapa energi sedan 1800-talet skulle det dröja ända till 1950-talet innan man lyckades omvandla solens instrålning till elektricitet. Detta skedde med hjälp av solceller som fångade upp solens strålar och som sedan producerade elektricitet.

Fördelar och nackdelar med vindkraft

Det finns många fördelar med vindkraft som gör att vindkraft kan vara ett alternativ för att i framtiden ersätta både kärnkraft och elektricitet producerat med fossila bränslen. Vindkraft är en miljövänlig, förnybar källa som redan idag producerar 15 procent av hela Sveriges energibehov.

Vindkraft i Sverige

Fördelen med vindkraft är att det är en förnybar källa av elektricitet då elektriciteten produceras med hjälp av naturen. Det betyder också att vid produktion så sker det inga utsläpp av föroreningar, som exempelvis koldioxid, i luften vilket gör vindkraft miljövänligt.

Hur påverkar vindkraft miljön

Vindkraft är en av de förnybara källor som påverkar miljön minst. I drift släpper vindkraft inte ut några föroreningar alls, vilket gör att all produktion av elektricitet är miljövänlig. Den fysiska påverkan av miljön är också ganska liten även om det krävs att både vägar ska anläggas och betongfundament gjutas i naturen.