Solcellers miljöpåverkan

Solceller är något vi brukar prata om som ett miljövänligt alternativ av energiproduktion. Det stämmer till stor del men trots det finns det en del negativa miljöaspekter med solenergi som är viktiga att ha i åtanke. Produktion av solceller har miljöpåverkan Den största miljöpåverkan från solenergin sker under produktionen av själva solcellerna. När solceller tillverkar … Las Mer