Solenergi och solkraft

Även om man vetat om att solen kunde skapa energi sedan 1800-talet skulle det dröja ända till 1950-talet innan man lyckades omvandla solens instrålning till elektricitet. Detta skedde med hjälp av solceller som fångade upp solens strålar och som sedan producerade elektricitet.