Solcellers miljöpåverkan

Solceller är något vi brukar prata om som ett miljövänligt alternativ av energiproduktion. Det stämmer till stor del men trots det finns det en del negativa miljöaspekter med solenergi som är viktiga att ha i åtanke. Produktion av solceller har miljöpåverkan Den största miljöpåverkan från solenergin sker under produktionen av själva solcellerna. När solceller tillverkar … Las Mer

Solenergi och solkraft

Även om man vetat om att solen kunde skapa energi sedan 1800-talet skulle det dröja ända till 1950-talet innan man lyckades omvandla solens instrålning till elektricitet. Detta skedde med hjälp av solceller som fångade upp solens strålar och som sedan producerade elektricitet.