Solcellers miljöpåverkan

Solkraft

Solceller är något vi brukar prata om som ett miljövänligt alternativ av energiproduktion. Det stämmer till stor del men trots det finns det en del negativa miljöaspekter med solenergi som är viktiga att ha i åtanke.

Produktion av solceller har miljöpåverkan

Den största miljöpåverkan från solenergin sker under produktionen av själva solcellerna. När solceller tillverkar släpps det ut en del koldioxid som har stor negativ miljöpåverkan samt att själva tillverkningen av solcellerna är mycket energikrävande.

I tillägg till detta pågår också en diskussion om att produktionen av solcellerna ofta är förlagda till områden där kolkraft är en stor del av energiproduktionen. På så vis bidrar solceller till användandet av kolkraft, något som har mycket negativ miljöpåverkan.

Energiåterbetalningstid på solceller

För att avgöra om miljöpåverkan verkligen är negativ i det långa loppet behöver man göra en beräkning på hur lång energiåterbetalningstiden är. För solenergi räknar man med att den är cirka 2–3 år. Det innebär att efter 2–3 år har solcellerna producerat lika mycket energi som det tog att producera dem.

Efter 25 år har solceller generellt 80 % kvar av sin produktionskapacitet, så i slutänden blir energiöverskottet mycket stort och miljöpåverkan har sedan länge jämnats ut. Läs mer om hur solceller fungerar på en villa på denna sajt.

Komplettera med vindkraft

Ytterligare en diskussion som förs gällande solenergins miljöpåverkan är att i Sverige går det generellt sett inte att enbart förlita sig på solceller som energikälla på grund av vårt klimat. Man behöver då fråga sig om man får ut tillräckligt med energi från solcellerna för att kompensera för produktionens negativa miljöpåverkan.

Det bästa är förstås att använda sig av en kompletterande energikälla som är förnyelsebar och har liten klimatpåverkan. Vindkraft är något som ofta rekommenderas som komplement till solenergi.

Gör solenergins miljöpåverkan så liten som möjligt

Genom att ta aktiva val när du planerar för dina solceller kan du se till så att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Du bör välja solpaneler som är tillverkade i Sverige, även om dessa oftast är lite dyrare. Sverige har en låga energiutsläpp för produktion jämfört med många andra länder, och använder inte kolkraft.

Det är också viktigt att du använder dina solpaneler under hela deras livslängd. Solpaneler håller oftast i flera decennier, och som vi tidigare nämnde har de under den tiden återbetalat sig själva i energiutsläpp många gånger om. Kapaciteten minskar förstås något med åren, men det dröjer länge innan den minskningen blir märkbar.

Organisationen Silicon Valley Toxics Coalition mäter hållbarheten hos solpaneler från olika tillverkare och publicerar årligen ett ”Solar scorecard”. För att göra så lite miljöpåverkan som möjligt bör du välja solpaneler från en tillverkare med en hög Solar scorecard-rankning.

En annan mycket viktig faktor är återvinningen av solpaneler. När dina solceller har gjort sitt är det viktigt att du återvinner materialet på ett korrekt sätt. Enligt EU-lagstiftning är producenter som säljer solpaneler i EU tvingade att informera sina konsumenter om var produkten ska återlämnas när den är uttjänt och har monterats ner.

Solcellers energipåverkan jämfört med andra energikällor

För att verkligen kunna avgöra om hur stor miljöpåverkan en energikälla har är det såklart viktigt att ställa den i relation till andra energikällor.

Jämfört med kol eller olja har solenergi mycket lägre miljöpåverkan. Det ligger dock något högre än både vindkraft och vattenkraft och ligger i linje med kärnkraft. Men kom ihåg att miljöpåverkan från solenergi går att påverka i viss mån.

Lämna en kommentar