Tänk på det här innan du väljer att köpa vindkraftverk

I den här artikeln pratar vi mer om viktiga faktorer som du ska ha i åtanke innan du köper och installerar ett litet vindkraftverk för privat bruk. Längst ner i artikeln ger vi även konkreta exempel på två finansieringsmetoder som lämpar sig vid köp av ett vindkraftverk.   5 viktiga faktorer när du ska köpa … Las Mer

Fördelar och nackdelar med vindkraft

Det finns många fördelar med vindkraft som gör att vindkraft kan vara ett alternativ för att i framtiden ersätta både kärnkraft och elektricitet producerat med fossila bränslen. Vindkraft är en miljövänlig, förnybar källa som redan idag producerar 15 procent av hela Sveriges energibehov.

Vindkraft i Sverige

Fördelen med vindkraft är att det är en förnybar källa av elektricitet då elektriciteten produceras med hjälp av naturen. Det betyder också att vid produktion så sker det inga utsläpp av föroreningar, som exempelvis koldioxid, i luften vilket gör vindkraft miljövänligt.

Hur påverkar vindkraft miljön

Vindkraft är en av de förnybara källor som påverkar miljön minst. I drift släpper vindkraft inte ut några föroreningar alls, vilket gör att all produktion av elektricitet är miljövänlig. Den fysiska påverkan av miljön är också ganska liten även om det krävs att både vägar ska anläggas och betongfundament gjutas i naturen.