Tänk på det här innan du väljer att köpa vindkraftverk

Vindkraft

I den här artikeln pratar vi mer om viktiga faktorer som du ska ha i åtanke innan du köper och installerar ett litet vindkraftverk för privat bruk. Längst ner i artikeln ger vi även konkreta exempel på två finansieringsmetoder som lämpar sig vid köp av ett vindkraftverk.

 

5 viktiga faktorer när du ska köpa eget vindkraftverk

  1. Kontrollera huruvida bygglov behövs. Din kommun kan även kräva att du gör en bygganmälan.
  2. Kontrollera de väder- och vegetationsförhållanden som gäller. Då dessa påverkar lönsamheten.
  3. Fundera på om du ska lagra den energi som skapas. I form av ett batteri.
  4. Fundera på om du ska kombinera ditt vindkraftverk med en solcellsanläggning. För att maximera den andel grön el som skapas.
  5. Jämför offerter från flera installatörer. Så att du maximerar dina möjligheter för att hitta ett billigt vindkraftverk.

 

Nedan pratar vi mer om de faktorer som precis nämnts i större detalj.

 

1. Bygglov kan krävas

Enligt Boverket är ett bygglov ett måste när:

  • Vindkraftverket är över 20 meter högt.
  • Vindkraftverket placeras i nära anslutning till närmsta granne, det vill säga inom ett avstånd från tomtgränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken.
  • Vindkraftverket monteras på en byggnad.
  • Vindkraftverket har en vindturbin med en diameter på mer än 3 meter.

Du är i många fall dessutom tvungen att bistå med en bygganmälan till din kommun, och utöver det kan vindkraftverk vara förbjudna enligt den detaljplan som gäller för ditt bostadsområde.

 

2. Väder och vegetation påverkar lönsamheten

Det är mycket viktigt att du kontrollerar de vindförhållanden som gäller för den plats där vindturbinen kommer att vara aktiv. Du kan få en grov uppskattning gällande vindförhållandena genom att kontrollera den statistik som finns att tillgå på SMHI:s webbsida.

Utöver detta är vegetation, främst i form av träd problematiska när det kommer till att producera rikligt med el. Detta då vindkraftverk för privat bruk i regel är betydligt lägre i jämförelse med trädtäckningen. Elbolagens jättelika vindkraftverk påverkas dock aldrig av trädteckningen, då de i regel är från 80 till 110 meter höga.

 

3. Att lagra energi från ett vindkraftverk

Den energi som vindkraftverket skapar måste användas direkt, vilket medför att du måste lagra elen i ett batteri om du ämnar använda den vid ett senare tillfälle. Batterier för vindkraftverk är såväl dyra som ineffektiva, men som Forskning.se förtydligar kan nya och mer effektiva aluminiumbatterier göre entré inom kort.

Men för att sammanfatta läget; idag är det inte lönsamt att batterilagra den el som ditt vindkraftverk tillverkar.

 

4. Att kombinera sitt vindkraftverk med ett solcellssystem

Om du vill kunna producera grön el även när det inte blåser, då är det en bra idé att skaffa ett solcellssystem som i sin tur kompletterar vindkraftverket. Ett solcellssystem har en återbetalningstid på cirka 10 till 15 år, och kostar cirka 145 000 kronor inklusive installation och avdrag.

 

5. Jämför offerter från flera leverantörer

I Sverige finns det endast sex leverantörer och installatörer som erbjuder kompletta vindkraftverk för privat bruk. Genom att kontakta dem och be om offerter maximerar du dina möjligheter för att få ta del av ett kostnadseffektivt vindkraftssystem.

Notera gärna att leverantörerna i många fall kan vara behjälpliga när det kommer till att räkna på lönsamheten för ett vindkraftverkssystem i det område som du bor på. Ett stort vindkraftverk för privat bruk har i regel en återbetalningstid på 3 år, medan ett mindre har en återbetalningstid på omkring 8 år.

 

Så kan du finansiera ditt köp av ett litet vindkraftverk

 

1. Ta ett privatlån

Ett privatlån, eller konsumtionslån har i regel en maximal utlåningsgräns på 600 000 kronor och det är brukligt att en räntesats på mellan 5 och 10 % tillämpas. Privatlån kan dessutom tecknas mot en löptid på uppemot 12 år, vilket medför att du kan delfinansiera vindkraftverket under en längre tidsperiod.

 

2. Skaffa ett kreditkort med cashback

Om du skaffar ett kreditkort som ger dig pengar tillbaka, vilket även kallas för cashback, får du ta del av en rabatt på uppemot 2 % av det totala belopp som du betalar för ditt vindkraftverk. Du ska dock ha vetskap att den räntesats som gäller för kreditkort i regel ligger på mellan 15 och 25 %.

Men om du skaffar ett kort med kredit som ger cashback tillkommer inga avgifter över huvud taget om du väljer att betala hela vindkraftverket på en gång, genom att betala det fullständiga belopp som anges på din månadsfaktura. Somliga kreditkort erbjuder även upp till 55 räntefria dagar.

Lämna en kommentar