Fördelar och nackdelar med vindkraft

Vindkraft

Det finns många fördelar med vindkraft som gör att vindkraft kan vara ett alternativ för att i framtiden ersätta både kärnkraft och elektricitet producerat med fossila bränslen. Vindkraft är en miljövänlig, förnybar källa som redan idag producerar 15 procent av hela Sveriges energibehov. Dock finns det också en del nackdelar med vindkraft som gör att det inte blir enkelt att helt ersätta kärnkraft och fossila bränslen tillräckligt snabbt.

Fördelar med vindkraft

 • Vindkraft är en förnybar källa som producerar elektricitet med stöd av naturen. Vindkraft är den näst största förnybara källan i Sverige, efter vattenkraft.
 • Vindkraft har inga utsläpp vilket betyder att produktionen av elektricitet innebär att inga föroreningar släpps ut i luften. Det gör att vindkraft bidrar till att minska koldioxid i luften vilket anses vara en bidragande orsak till klimathotet.
 • Vindkraft är oändlig då det alltid kommer att finnas vind för att driva vindkraftverken. Längs med Sveriges långa kust och i havet finns det näst intill alltid vind som driver vindkraftverken, varje dag, dygnet runt. Det gör att vindkraft i Sverige är en mycket pålitlig källa av elektricitet.
 • Tekniken inom vindkraft utvecklas snabbt vilket gör att vindkraftverk blir mer effektiva i framtiden. Det innebär att verkningsgraden ökar vilket betyder att man i framtiden kommer att få ut en högre effekt från vindkraft.
 • Sverige har mycket gynnsamma förhållanden, bland de bästa i Europa, för att använda vindkraft. Det betyder att Sverige har goda förutsättningar för att i framtiden kunna ersätta kärnkraft och fossila bränslen.
 • För små vindkraftverk för privat bruk krävs inget bygglov. Dock kan det krävas andra tillstånd för att få sätta upp ett vindkraftverk. Även om vindkraftverk är betydligt tystare idag än de var tidigare kan de fortfarande upplevas som störande. Det gör att man behöver informera grannarna om att man tänker sätta upp ett vindkraftverk.
 • Man kan ansöka om och få ett investeringsbidrag beviljat genom Länsstyrelsen. Det innebär att om man väljer att investera i ett eget vindkraftverk kan man erhålla en del av kostnaden tillbaka.

Nackdelar med vindkraft

 • Vindkraftverk behöver utrymme och idag sätter man normalt upp de större vindkraftverken med ett avstånd på 500 meter från varandra. Det innebär att det kräver en del landområden att sätta upp flera vindkraftverk.
 • Vindkraftverk har en uppskattad teknisk livslängd på 12-20 år. Det gör att ett vindkraftverk kommer att behöva renoveras med tiden eller till och med bytas ut.
 • Ett vindkraftverk kan avge ett surrande ljud som vid hård vind kan vara ganska påtagligt, vilket kan vara störande för boende i området. Dessutom är ett vindkraftverk monterad på en hög mast vilket kan förändra landskapsbilden.
 • Det går inte att lagra energi i någon större omfattning vilket innebär att den elektricitet som ett vindkraftverk producerar behöver användas direkt. Överskottet förs vidare ut i elnätet för försäljning på elmarknaden.
 • Eftersom det inte alltid blåser tillräckligt mycket för att driva ett vindkraftverk är privata fastigheter fortfarande beroende av att köpa elektricitet från sitt elbolag.