Lagmansberga vind - Vindkraft & Solkraft för framtiden

Vindkraft och andra förnyelsebara energikällor

Denna hemsida kommer på ett informativt och faktamässigt sätt publicera information om förnyelsebara energikällor. Här kan
man få veta mer om hur vindkraft fungerar men också få mer information om andra förnyelsebara energikällor som exempelvis solceller och vattenkraft.

Förnyelsebara energikällor som vindkraft, solceller och vattenkraft använder naturen för att producera elektricitet. Det innebär att det inte sker några utsläpp av föroreningar i luften och därmed bidrar dessa energikällor till en bättre miljö och ett minskat klimathot. Det är först de senaste 10-20 åren som vindkraft och solceller har blivit mycket populära energikällor vilket till stor del beror på att tekniken har utvecklats. 

 

Priserna för dessa energikällor har sjunkit stort de senaste åren samtidigt som effekten har ökat. Det har lett till att även privatpersoner har råd med egna förnyelsebara energikällor för sina fastigheter.

Idag krävs det inte bygglov eller andra krångliga ansökningar för att installera ett miniverk eller en solcellsanläggning för en privat fastighet. Dessutom kan man erhålla ett investeringsbidrag då man investerar i förnyelsebara energikällor. Det gör att man kan få tillbaka en del av den kostnad som man har haft för sin investering. Det innebär också att återbetalningstiden blir kortare samtidigt som investeringen i förnyelsebara energikällor blir lönsammare.

 

Vindkraft i Sverige

Vindkraften i Sverige står för cirka 15 procent av Sveriges totala energiförbrukning varje år. Redan inom några år räknar man med att fördubbla den siffran, vilket betyder att man redan före år 2040 kommer att kunna producera hela 30 procent av Sveriges totala energiförbrukning. Det innebär att det kommer krävas mindre energi som produceras med fossila bränslen eller kärnkraft. Det finns idag tillstånd utfärdade för cirka 3 000 nya vindkraftverk varav cirka hälften av dessa kommer att installeras innan år 2023.

Vindkraftverk har också blivit populärt hos privatpersoner och det är fler och fler som väljer att investera i så kallade miniverk, som har en maximal höjd på 20 meter. Priserna för miniverk sjunker löpande samtidigt som det går att erhålla ett investeringsbidrag vilket gör att det blir lönsamt att investera i miniverk.

Fördelen med ett vindkraftverk jämfört med exempelvis solceller är att ett vindkraftverk producerar elektricitet även när solen inte lyser. Det betyder att det går att producera elektricitet under i princip alla dagar om året, dygnet runt. De mindre miniverken kräver endast att det blåser 2 meter per sekund för att de ska rotera och därmed producera elektricitet. Maximal effekt får man ut då det blåser kring 12 meter per sekund. Ett vindkraftverk producerar mer elektricitet under vinterhalvåret till skillnad mot solceller som producerar mest elektricitet under sommarhalvåret.

För att få ut bäst effekt av ett vindkraftverk bör det placeras längs med Sveriges kust eller i havet. Det går också att installera vindkraftverk inne i landet dock så är vindarna oftast något mildare där vilket ger en mindre effekt.

Blogg

Tips när du ska köpa solceller

Inköp av solceller är en stor investering, och även om både du och miljön kommer att tjäna på det i längden kan det kännas läskigt. Se till att vara påläst och gör genomtänkte val så kommer det att bli bra. Tänk över finansieringen av solceller Ett inköp av solceller är helt klart en dyr historia, oavsett miljöbidrag, ROT-avdrag och liknande…

Solcellers miljöpåverkan

Solceller är något vi brukar prata om som ett miljövänligt alternativ av energiproduktion. Det stämmer till stor del men trots det finns det en del negativa miljöaspekter med solenergi som är viktiga att ha i åtanke. Produktion av solceller har miljöpåverkan Den största miljöpåverkan från solenergin sker under produktionen av själva solcellerna. När solceller tillverkar släpps det ut en del…

Solenergi och solkraft

Även om man vetat om att solen kunde skapa energi sedan 1800-talet skulle det dröja ända till 1950-talet innan man lyckades omvandla solens instrålning till elektricitet. Detta skedde med hjälp av solceller som fångade upp solens strålar och som sedan producerade elektricitet.

Vindkraft i Sverige

Fördelen med vindkraft är att det är en förnybar källa av elektricitet då elektriciteten produceras med hjälp av naturen. Det betyder också att vid produktion så sker det inga utsläpp av föroreningar, som exempelvis koldioxid, i luften vilket gör vindkraft miljövänligt.

Hur påverkar vindkraft miljön

Vindkraft är en av de förnybara källor som påverkar miljön minst. I drift släpper vindkraft inte ut några föroreningar alls, vilket gör att all produktion av elektricitet är miljövänlig. Den fysiska påverkan av miljön är också ganska liten även om det krävs att både vägar ska anläggas och betongfundament gjutas i naturen.